Takstolsritning.

Kommer takets konstruktion påverkas av nästa byggprojekt? Då behöver ni en takstolsritning.

Dags för takrenovering?

Av estetiska eller praktiska skäl kan det vara lämpligt att byta konstruktionen på taket vid en takrenovering, det vill säga byta ut takstolarna som bär taket. Många hus kan ha dålig avrinning och hantering av vatten på låglutande tak. Därför är det en bra idé vid takrenovering att byta form på taket för att minska fuktbelastning och undvika risk för fuktskador. Vid byte från låglutande tak till sadeltak behövs det nya takstolar och vi hjälper er gärna med dessa ritningar! Det kommer då förmodligen behövas ritningar för både fasadändring och för nya takstolar.

Vad är syftet med en takstolsritning?

En takstolsritning visar konstruktionen på en takstol samt en beräkning på bärförmågan. Ritningen ska också visa att takets hållfasthet beräknats enligt aktuella konstruktionsregler, EKS 11. En beräkning gällande aktuell snözon för fastigheten ska redovisas på ritningen. Hos oss får du takstolsritningarna med bl.a. beräkningsunderlag, virkesdimensioner och monteringsanvisningar med dimensioner för spikplåt. Takstolarna kan antingen byggas på plats med spikplåt eller tillverkas i fabrik med pressplåt.

Stämmer takstolsritningen?

Efter att du mottagit din takstolsritning av oss behöver vi ett godkännande av denna. Det innebär att du som kund behöver se över så att utseendet och alla mått stämmer överens med det du vill ha. Du behöver dock inte lägga energi på att kontrollera så att ritningen uppfyller alla byggnormer, det har vi självklart redan gjort!

Vill du justera ritningen?

Skulle du ha önskemål om ev. justeringar behöver du ta kontakt med den konstruktör som framställt ritningen. Gör gärna det så snart som möjligt så att dessa önskemål kan justeras. Tänk dock på att det kan vara svårt att göra större ändringar i detta skede och det kan då istället behövas en helt ny ritning. Glöm inte att vi är rikstäckande och kan framställa dina bygglovsritningar oavsett var i landet du bor. Vi erbjuder dessutom alltid en personlig kontakt som är med er hela vägen från ansökan till beviljat startbesked.

Frågor och svar om takstolsritningar.

Vad redovisas på en takstolsritning?

Takstolsritningen ska visa konstruktionen på takstolen samt en beräkning på bärförmågan. Beräkning med aktuell snözon för fastigheten ska också redovisas på takstolsritningen.

Vad innebär snözon på takstolar?

Den dimensionerande belastningen för en takstol eller takbalk beror på hur tätt takstolarna eller takbalkarna är placerade samt på byggnadens topografiska och geografiska läge. Det är särskilt snölasten som kraftigt varierar mellan olika delar av Sverige. Vi hjälper dig att ta reda på vilken snözon som berör din byggnad när du beställer en takstolsritning från oss.

Får man rita egna takstolsritningar?

Det är alltid rekommenderat att en erfaren byggingenjör eller arkitekt framställer bygglovsritningar för att dessa ska bli fackmannamässigt korrekta.

När behövs en takstolsritning?

Byter man från ett exempelvis låglutat tak till ett sadeltak kommer det att behövas takstolsritningar.

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
    0
    Varukorg
    Din varukorg är tom.Återgå till butiken