Situationsplan.

Hur ser byggnaden ut från ovan? Ta fram en situationsplan för bygglovet.