Situationsplan.

Hur ser byggnaden ut från ovan? Ta fram en situationsplan för bygglovet.

Vad är en situationsplan?

En situationsplan är en handling som visar fastigheten sett ovanifrån. En situationsplan ska visa tomten och dess byggnader samt intilliggande fastigheter. Det är viktigt att situationsplanen visar alla existerande byggnader på tomten. Du måste även få med var nya byggnader eller tillbyggnader ska placeras.

Det ska tydligt framgå vilken typ av åtgärd som planeras att göras på fastigheten. Så ska du riva något ska detta också markeras i situationsplanen. En situationsplan ska även visa byggnadens totala mått och avstånd till fastighetsgränsen.

Baseras på nybyggnadskarta

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta eller baskarta som tillhandahålls av kommunen. Kontakta din kommun för att ta reda på vilken typ av karta du behöver för ditt projekt och beställ ett kartunderlag. Något bra att veta är att vid ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan.

Våra byggingenjörer har lång erfarenhet av dessa typer av bygglovsritningar och hjälper er gärna! Vi erbjuder alltid en personlig kontakt som är med er hela vägen, från ansökan till beviljat startbesked.

En situationsplan ska innehålla:

 • Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 • Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 • Avstånd till tomtgränser
 • Avstånd till annan eventuell allmän väg
 • Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 • Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 • Intilliggande fastigheter
 • Anslutning till vatten och avlopp
 • Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Frågor och svar om situationsplaner.

Vad innebär en situationsplan?

En situationsplan är en karta över din tomt, din omgivning och dess byggnader. Situationsplanen används för att bedöma placeringen av den kommande byggnaden.

Vem kan göra en situationsplan?

Det är alltid en rekommendation att en erfaren byggingenjör eller arkitekt med matematisk kompetens utför situationsplanen så att situationsplanen blir fackmannamässigt framställd.

När behöver man en situationsplan?

Ska du exempelvis riva en byggnad eller en del av en byggnad behöver du en situationsplan som detaljerat redovisar de berörda delarna i rivningsprocessen.

Vad ska finnas med på en situationsplan?

Situationsplanen ska bland annat visa infart från gatan, vägar, närmaste tomterna, tomtgränser samt befintliga och nya byggnader.

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken