Hjälp med bygglovsritningar

Ska du söka bygglov för bostadshus?

Söker du hjälp med bygglovsritningar? Boverk har gedigen erfarenhet av att ta fram bygglovshandlingar för bostadshus.

Få hjälp med bygglovsritningar.

Går du i tankar på att bygga ditt alldeles egna hem? Vilken spännande resa du har framför dig i så fall! Vi har byggingenjörer som gladeligen erbjuder hjälp med bygglovsritningnar så att du kan förverkliga dina husdrömmar. Vi kan skapa ritningar helt efter våra kunders önskemål, göra anpassningar och komma med tips och råd rent byggtekniskt, ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt för utformningen av bostadshuset.

Inom ramen för detaljplanen.

Vi hjälper dig även att hålla dig inom ramen för vad detaljplanen tillåter om huset ska byggas inom detaljplanerat område. Bygglovshandlingar och ritningar för nybyggnad av en- och tvåbostadshus är en av de mest omfattande bygglovsansökningarna man kan göra. Det är ofta många fler dokument och handlingar som ska in för att få beviljat startbesked än vad som står enligt checklista för bygglov. Ritningar som kan krävas av kommunen för startbesked är till exempel konstruktionsritningar, installationsritningar på vatten, avlopp och ventilation.

Följer kommunens checklista.

När vi tar fram ritningar för bygglov av bostadshus följer vi din kommuns checklista för vilka handlingar som krävs, skulle sedan just din fastighet kräva ytterligare ritningar eller handlingar hjälper vi dig att ta fram dessa. Vi är med dig hela vägen till att du får startbesked.

Bygglov för nybyggnad – en- och tvåbostadshus:

 • Byggnaden måste anpassas efter gällande detaljplan om området är detaljplanerat
 • Höga krav på ritningar och byggnadskvalitet
 • Ritningar för installationer, mark och konstruktion kan behövas
 • Huset måste vara tillgänglighetsanpassat
 • Utredningar för buller, energi och markförhållanden kan behövas

Bygglov för fristående fritidshus:

 • Ofta mindre hus
 • Kräver inte lika många handlingar och ritningar
 • Befinner sig ofta utanför detaljplanerade områden
 • Har ofta inte samma krav på byggkvalitet som en permanentbostad

Frågor och svar om bygglov för bostadshus.

Vad är det för skillnad på hus och villa?

Ett fristående enfamiljshus benämns oftast för villa, det vill säga ett hus som inte sitter ihop med något annat hus.

Klassas ett hus som en bostadsrätt?

En bostadsrätt är en bostad som du äger rätten att bo i medan du med en äganderätt äger bostaden själv helt och hållet.

Vad kallas hus som sitter ihop med varandra?

När det är två hus eller hem som är sammanfogade till en enhet kallas detta för Parhus. Husen sitter då ihop två och två. Är det fler hus eller hem som är sammanfogade tillsammans i en rad, minst tre stycken, kallas det för Radhus. Det finns även något som heter Kedjehus, det är när husen sitter ihop med varandra med en annan typ av byggnad emellan. Det kan exempelvis vara ett förråd, garage eller carport.

Vad är bra att tänka på när man ska bygga ett hus?

Försök tänka på hur huset kan placeras beroende på exempelvis vegetation och väderstreck. Det är också en bra idé att undersöka vad som behöver göras för att tomten ska bli byggklar. Det kan handla om sprängning, schaktning och andra typer av markarbeten. Är tomten förberedd och ansluten till kommunens vatten och avlopp, eller hur kommer kostanden för det se ut? Kolla med din kommun vilka planbestämmelser som gäller för tomten, oftast så finns det en detaljplan att följa.

Våra färdiga paket.

Med våra färdiga paket får du alla bygglovshandlingar som du behöver till din ansökan.

Bostadshus

Pris

Paket 1

Pris gäller där byggarean ligger mellan 1-25kvm (30kvm för attefallshus)

 • Pris

 • 4.000:-

Paket 2

Pris gäller där byggarean ligger mellan 26-70kvm

 • Pris

 • 4.500:-

Paket 3

Pris gäller där byggarean ligger mellan 71-100kvm

 • Pris

 • 5.000:-

Paket 4

Pris gäller där byggarean ligger mellan 101-200kvm

 • Pris

 • 6.000:-

Bygglovsritningar för bostadshus

Behöver du någon enstaka bygglovsritning eller några få? Här nedan ser du vilka ritningar som brukar behövas för byggnation av ett bostadshus och vad som ska finnas med på bygglovsritningen.

Planritning 1.800:-

En planritning innehåller följande

 •  
  Funktionen för respektive rum
 •  
  Måttsättning och möblering
 •  
  Placering på fönster och dörrar
 •  
  Ytan i respektive utrymme i kvm
 •  
  Boarea och bruttoarea på respektive våningsplan
 •  
  Var fast inredning är placerad (tex köksinredning, dusch, fast förvaring)

Fasadritning 2.550:-

En fasadritning innehåller följande

 •  
  Fönster, dörrar och trappor
 •  
  Skorsten, ramper och skärmtak
 •  
  Takvinklar och fasadutformning
 •  
  Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 •  
  Nya och befintliga marknivåer
 •  
  Åtgärder som berör tillbygget (t.ex. byggnadens höjd, bredd, form)

Sektionsritning 1.800:-

En sektionsritning innehåller följande

 •  
  Byggnadens rumshöjder från färdigt golv till undertak
 •  
  Byggnadens olika höjder
 •  
  Nivån för färdigt golv
 •  
  Grundläggning och takvinklar
 •  
  Bröstningshöjd till underkant fönster
 •  
  Hur byggnaden ansluter till marken
 •  
  Bjälklagens placering

Situationsplan 1.800:-

En situationsplan innehåller följande

 •  
  Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 •  
  Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 •  
  Avstånd till tomtgränser
 •  
  Avstånd till annan eventuell allmän väg
 •  
  Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 •  
  Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 •  
  Intilliggande fastigheter
 •  
  Anslutning till vatten och avlopp
 •  
  Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken