Bygglov för fritidshus.

Boverk står redo att hjälpa dig med bygglov för fritidshus. Vi framställer ritningar enligt dina önskemål.

Förverkliga husdrömmen med oss.

Går du i tankar på att bygga en ny sommarstuga eller ett fritidshus? Vi tar gärna fram dina ritningarna som du behöver för bygglov för fritidshus. Våra byggingenjörer finns här för att förverkliga dina husdrömmar!

Vi kan skapa dessa ritningar helt efter våra kunders önskemål men vi kan likväl själva skapa en ritning utifrån våra egna förslag. Detta om kund vill ha hjälp och input med handlingarna inför sitt bygglov eller bygganmälan. Oavsett om du har dina färdiga egna visioner eller om ni vill ha råd så hjälper vi dig gärna med ritningarna inför projektet!

Bygganmälan eller bygglov för fritidshus?

Något att ha koll på är att det finns vissa kriterier gällande om byggnationen kräver ett bygglov eller en bygganmälan. Har du koll på vad som gäller för ditt projekt? Till exempel så krävs inget bygglov vid en byggnation under 30 kvm. Dessa bygglovsbefriade bebyggelser kallas för Attefallshus och det räcker med en bygganmälan som kräver i princip samma underlag men det är billigare och snabbare handläggningsprocess från kommunen.

Fristående bostad- och fritidshus som kräver bygganmälan:

 • Det måste finnas ett befintligt bostadshus på fastigheten
 • Bruttoarean får högst vara 30 kvm (yttermått)
 • Byggnadshöjden från mark till taknock får vara högst 4 m
 • Den måste placeras i närhet till huvudbyggnad på fastigheten
 • Placeras minst 4,5 m från tomtgräns, annars krävs skriftligt godkännande från grannar
 • Placeras minst 30 m från järnväg

Fristående bostad- och fritidshus som kräver bygglov:

 • Det inte finns ett befintligt bostadshus på tomten
 • Bruttoarean överstiger 30 kvm (yttermått)
 • Placering är närmare tomtgräns än 4,5 m
 • Placering är närmare än 30 m från järnväg

Bygger du till exempel ett bostads- eller fritidshus som är större än 30 kvm prövas din bygglovsansökan mot gällande detaljplan eller andra kommunala bestämmelser i området. Kontakta kommunen för att ta reda på om du bor i detaljplanerat område och vad som gäller för din fastighet. Ett vanligt krav inom detaljplanerade områden är att en viss procent av fastighetens area får bebyggas, vanligtvis mellan 20–30% av tomtarean.

Frågor och svar om bygglov för fritidshus.

Får man bo i ett fritidshus permanent?

Man får flytta in permanent och bo i ett hus som i bygglovsansökan angetts som ett fritidshus. Man får också bo i ett fritidshus som i bygglovet kallades för permanenthus.

Vad är skillnaden på ett fritidshus och en villa?

Skillnaden mellan ett fritidshus och en villa är framförallt hur huset används. En villa är tänkt att användas som en mer permanent bostad medan ett fritidshus oftast är tänkt att användas under kortare perioder.

Kan man köpa ett färdigt fritidshus?

Ja det kan man. Vi har flertalet färdiga modeller så kika gärna bland våra fritidshus.

Kan man bygga ett fritidshus med loft?

Ja, men fritidshuset måste ha sovplatser utöver loftet som är anpassade så att även rörelsehindrade kan övernatta.

Våra färdiga paket.

Med våra färdiga paket får du alla bygglovshandlingar som du behöver till din ansökan.

Fritidshus

Pris

Paket 1

Pris gäller där byggarean ligger mellan 1-25kvm (30kvm för attefallshus)

 • Pris

 • 4.000:-

Paket 2

Pris gäller där byggarean ligger mellan 26-70kvm

 • Pris

 • 4.500:-

Paket 3

Pris gäller där byggarean ligger mellan 71-100kvm

 • Pris

 • 5.000:-

Paket 4

Pris gäller där byggarean ligger mellan 101-200kvm

 • Pris

 • 6.000:-

Bygglovsritningar för fritidshus

Behöver du någon enstaka bygglovsritning eller några få? Här nedan ser du vilka ritningar som brukar behövas för byggnation av ett fritidshus och vad som ska finnas med på bygglovsritningen.

Planritning 1.800:-

En planritning innehåller följande

 •  
  Funktionen för respektive rum
 •  
  Måttsättning och möblering
 •  
  Placering på fönster och dörrar
 •  
  Ytan i respektive utrymme i kvm
 •  
  Boarea och bruttoarea på respektive våningsplan
 •  
  Var fast inredning är placerad (tex köksinredning, dusch, fast förvaring)

Fasadritning 2.550:-

En fasadritning innehåller följande

 •  
  Fönster, dörrar och trappor
 •  
  Skorsten, ramper och skärmtak
 •  
  Takvinklar och fasadutformning
 •  
  Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 •  
  Nya och befintliga marknivåer
 •  
  Åtgärder som berör tillbygget (t.ex. byggnadens höjd, bredd, form)

Sektionsritning 1.800:-

En sektionsritning innehåller följande

 •  
  Byggnadens rumshöjder från färdigt golv till undertak
 •  
  Byggnadens olika höjder
 •  
  Nivån för färdigt golv
 •  
  Grundläggning och takvinklar
 •  
  Bröstningshöjd till underkant fönster
 •  
  Hur byggnaden ansluter till marken
 •  
  Bjälklagens placering

Situationsplan 1.800:-

En situationsplan innehåller följande

 •  
  Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 •  
  Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 •  
  Avstånd till tomtgränser
 •  
  Avstånd till annan eventuell allmän väg
 •  
  Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 •  
  Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 •  
  Intilliggande fastigheter
 •  
  Anslutning till vatten och avlopp
 •  
  Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken