Bygglov fasadändring

Fasadändringar.

Behöver jag bygglov för min fasadändring? Vi vet svaret och kan ta fram rätt bygglovsritningar.

Bygglov för fasadändring – vad gäller?

Går ni i tankar om att ändra om fasaden utvändigt? Oavsett om ni ska göra en mindre eller större förändring utvändigt så behövs det ritningar för fasadändring inför bygglovet. Detta är något våra byggingenjörer gärna hjälper er med, vi är experter på bygglov för fasadändring. Att måla om fasaden i en annan färg är en väldigt vanlig förändring. Det är ett snabbt alternativ att ge ett nytt liv åt huset. Vanligt är också att man vill byta material eller färg på taket för att ge huset ett nytt utseende. Det är två snabba och enkla lösningar som ger ett upplyftande resultat!

Fasadändring som kräver bygglov:

 • Byte av färg på fasad eller tak
 • Byte av fasadbeklädnad, t.ex. puts, tegel eller trä
 • Byte av taktäckningsmaterial, t.ex. takpannor, plåttak eller papptak
 • Tilläggsisolering som påverkar fasadens djup
 • Montering av nya fönster, dörrar eller balkonger
 • Ändring av takform och lutningar från exempelvis sadeltak till pulpettak

Frågor och svar om fasadändring:

Vad räknas som en fasadändring?

När man ändrar byggnadens yttre utseende kallas det för fasadändring. Det kan handla om att byta färg på byggnaden, takbetäckningsmaterial och fasadbeklädnad. Det kan också handla om att man ändrar en befintlig byggnad och det påverkar byggnadens yttre utseende, exempelvis en tillbyggnation.

Vilka handlingar behövs för en fasadändring?

Du behöver en fasadritning som visar hur byggnaden ser ut i dagsläget och vilka ändringar som planeras att utföras. Då fasadritningen behöver ha detaljerad information om de berörda fasaderna.

Måste man ha bygglov för att byta ytterdörr?

I regel behöver du ansöka om ett bygglov för att byta ut din dörr, ta bort en dörr eller sätta i en ny dörr där det tidigare inte funnits någon dörr.

Behövs ett bygglov för att ändra färg på huset?

Inom detaljplan brukar det i regel krävas ett bygglov för att ändra byggnadens yttre utseende. Att ändra byggnadens yttre utseende kallas för fasadändring och i begreppet ingår flera olika åtgärder som färgbyte, taktäckningsmaterial och fasadbeklädnad.

Bygglovsritningar för fasadändring

Behöver du någon enstaka bygglovsritning eller några få? Här nedan ser du vilka ritningar som brukar behövas för en fasadändring och vad som ska finnas med på bygglovsritningen.

Paketpris för både fasadritning och situationsplan: 3480:-

Fasadritning 2.550:-

En fasadritning innehåller följande

 •  
  Fönster, dörrar och trappor
 •  
  Skorsten, ramper och skärmtak
 •  
  Takvinklar och fasadutformning
 •  
  Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 •  
  Nya och befintliga marknivåer
 •  
  Åtgärder som berör tillbygget (t.ex. byggnadens höjd, bredd, form)

Situationsplan 1.800:-

En situationsplan innehåller följande

 •  
  Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 •  
  Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 •  
  Avstånd till tomtgränser
 •  
  Avstånd till annan eventuell allmän väg
 •  
  Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 •  
  Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 •  
  Intilliggande fastigheter
 •  
  Anslutning till vatten och avlopp
 •  
  Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken