Bygglov för farstukvist.

Ska du bygga en farstu, farstukvist eller skärmtak? Har du koll på vad som gäller? Krävs det bygglov?

Vad är en farstukvist?

En farstukvist byggs alltid framför huvudentrén till byggnaden, oftast är det en veranda med tak över. Ett skärmtak är ett mindre tak som sitter ovanför ytterdörren för att t.ex. skydda dörren mot regn. Då det sker en fasadändring vid byggnation av en farstukvist eller skärmtak krävs det oftast ett bygglov. Du behöver då rådgöra med din kommun vad som gäller i ditt område.

En farstu är placerad som en farstukvist fast den är inbyggd med väggar, bjälklag, fönster och entrédörr. En farstu sitter precis som en farstukvist i anslutning till huvudentrén. En farstu går under samma regler som tillbyggnad som ni kan läsa mer om här.

Farstukvist som kräver bygganmälan:

 • Mindre bruttoarea än 15 kvm (yttermått)
 • Byggnadshöjd lägre än nock på huvudbyggnad

Farstukvist som kräver bygglov:

 • Större bruttoarea än 15 kvm (yttermått)

Frågor och svar om bygglov för farstukvist:

Vad är en farstukvist?

En farstukvist är en veranda som har ett tak över sig och som byggs framför huvudentrén till byggnaden.

Vad är det för skillnad på en farstukvist och farstu?

En farstukvist byggs framför huvudentrén till byggnaden och är en veranda med tak över. En farstu till skillnad från en farstukvist är inbyggd och har egen ytterdörr, väggar, fönster och bjälklag. Farstun placeras även den i anslutning till huvudentrén på byggnaden.

Behövs det ett bygglov för att bygga farstukvist?

Du behöver vanligtvis ett bygglov för att bygga en farstukvist, men för byggnader mindre än 15 kvm brukar det inte behövas då det räknas som en attefallsåtgärd.

Varför är en farstukvist bra?

En farstukvist är både snyggt och praktisk. Den är praktiskt då man är skyddad under ett tak när man ska låsa upp dörren eller ställa ifrån sig kassar. Farstukvisten fungerar också bra som en mellanstation när något ska köras iväg.

Våra färdiga paket.

Med våra färdiga paket får du alla bygglovshandlingar som du behöver till din ansökan.

Farstukvist

Pris

Paket 1

Pris gäller där byggarean ligger mellan 1-25kvm (30kvm för attefallshus)

 • Pris

 • 4.000:-

Paket 2

Pris gäller där byggarean ligger mellan 26-70kvm

 • Pris

 • 4.500:-

Paket 3

Pris gäller där byggarean ligger mellan 71-100kvm

 • Pris

 • 5.000:-

Paket 4

Pris gäller där byggarean ligger mellan 101-200kvm

 • Pris

 • 6.000:-

Bygglovsritningar för farstukvist

Behöver du någon enstaka bygglovsritning eller några få? Här nedan ser du vilka ritningar som brukar behövas för byggnation av en farstukvist och vad som ska finnas med på bygglovsritningen.

Planritning 1.800:-

En planritning innehåller följande

 •  
  Funktionen för respektive rum
 •  
  Måttsättning och möblering
 •  
  Placering på fönster och dörrar
 •  
  Ytan i respektive utrymme i kvm
 •  
  Boarea och bruttoarea på respektive våningsplan
 •  
  Var fast inredning är placerad (tex köksinredning, dusch, fast förvaring)

Fasadritning 2.550:-

En fasadritning innehåller följande

 •  
  Fönster, dörrar och trappor
 •  
  Skorsten, ramper och skärmtak
 •  
  Takvinklar och fasadutformning
 •  
  Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 •  
  Nya och befintliga marknivåer
 •  
  Åtgärder som berör tillbygget (t.ex. byggnadens höjd, bredd, form)

Sektionsritning 1.800:-

En sektionsritning innehåller följande

 •  
  Byggnadens rumshöjder från färdigt golv till undertak
 •  
  Byggnadens olika höjder
 •  
  Nivån för färdigt golv
 •  
  Grundläggning och takvinklar
 •  
  Bröstningshöjd till underkant fönster
 •  
  Hur byggnaden ansluter till marken
 •  
  Bjälklagens placering

Situationsplan 1.800:-

En situationsplan innehåller följande

 •  
  Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 •  
  Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 •  
  Avstånd till tomtgränser
 •  
  Avstånd till annan eventuell allmän väg
 •  
  Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 •  
  Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 •  
  Intilliggande fastigheter
 •  
  Anslutning till vatten och avlopp
 •  
  Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken