Bygglov för carport.

Bygganmälan eller bygglov för carport? Vi reder ut vad som gäller och tar fram ritningar.

Boverk tar fram bygglovsritningar.

Vi har byggingenjörer som gärna hjälper er med ritningar av carport inför ert kommande projekt! Vi utför carportritningar helt efter våra kunders önskemål men vi kan likväl själva skapa en ritning utifrån våra egna idéer och förslag om kund vill ha hjälp och input med handlingarna inför sitt bygglov eller bygganmälan.

Bygglov eller bygganmälan för carport?

Är ni osäkra om det är ett bygglov eller en bygganmälan som krävs för ert carportprojekt? Vi är vana att vägleda våra kunder för att få fram rätt handlingar, så rådfråga gärna oss! Något att tänka på är att ni alltid behöver ett beviljat startbesked innan ni får påbörja byggnationen.

En carport kan antingen byggas fristående eller ihopsatt med huset. Sitter den ihop med huset kallas det för tillbyggnad och är den fristående kallas den för komplementbyggnad. Ska carporten sitta ihop med huset hänvisar vi er till bygglov tillbyggnad. Vi har listat olika kriterier här nedan för att ni enklare ska veta om det är ett bygglov för er carport ni ska ansöka om eller en bygganmälan.

Fristående carport som kräver bygganmälan:

 • Byggnadsarea får högst vara 30 kvm (yttermått)
 • Byggnadshöjd får högst vara 4 m
 • Placerad 4,5 m från tomtgräns, närmare gräns kräver skriftligt medgivande från grannar

Fristående carport som kräver bygglov:

 • Byggnadsarea över 30 kvm (yttermått)
 • Byggnadshöjd högre än 4 m, dock inte högre än befintligt hus
 • Ändring av vatten, avlopp och ventilation
 • Inredd boarea på del av carport

Uppfyller inte den tilltänkta carporten kriterierna för bygganmälan krävs det en bygglovsansökan. Önskar ni bygga till exempel en carport större än 30 kvm prövas er bygglovsansökan mot gällande detaljplan. Även andra lokala bestämmelser i området kan ses över. Kontakta kommunen för att ta reda på om ni bor i detaljplanerat område och vad som gäller för er fastighet. Ett krav som är vanligt inom detaljplanerade områden är att en viss procent av fastighetens area får bebyggas. Vanligtvis mellan 20-30% av tomtarean.

Frågor och svar om carport.

Får man bygga carport utan bygglov?

Du behöver i regel alltid ett godkänt bygglov för att bygga en carport om den överstiger 30 kvm.

Hur stor carport får man bygga?

Du får uppföra en carport som ett fristående attefallshus bygglovsfritt om byggnaden inte överstiger 30 kvm i yttermått. Vill du bygga en större carport behöver du ansöka om ett bygglov.

Hur nära från tomtgräns får man bygga en carport?

Du behöver ha ett avstånd på minst 4,5 meter till granntomten.

Varför ska man ha en carport?

Att bygga en carport ger ett bra skydd mot både snö och frostbildning på bilen. Du kan även kombinera din carport med ett förråd vilket är ett väldigt populärt alternativ. Kolla gärna in våra färdiga modeller för carport med förråd.

Våra färdiga paket.

Med våra färdiga paket får du alla bygglovshandlingar som du behöver till din ansökan.

Carport

Pris

Paket 1

Pris gäller där byggarean ligger mellan 1-25kvm (30kvm för attefallshus)

 • Pris

 • 4.000:-

Paket 2

Pris gäller där byggarean ligger mellan 26-70kvm

 • Pris

 • 4.500:-

Paket 3

Pris gäller där byggarean ligger mellan 71-100kvm

 • Pris

 • 5.000:-

Paket 4

Pris gäller där byggarean ligger mellan 101-200kvm

 • Pris

 • 6.000:-

Bygglovsritningar för carport

Behöver du någon enstaka bygglovsritning eller några få? Här nedan ser du vilka ritningar som brukar behövas för byggnation av carport och vad som ska finnas med på bygglovsritningen.

Planritning 1.800:-

En planritning innehåller följande

 •  
  Funktionen för respektive rum
 •  
  Måttsättning och möblering
 •  
  Placering på fönster och dörrar
 •  
  Ytan i respektive utrymme i kvm
 •  
  Boarea och bruttoarea på respektive våningsplan
 •  
  Var fast inredning är placerad (tex köksinredning, dusch, fast förvaring)

Fasadritning 2.550:-

En fasadritning innehåller följande

 •  
  Fönster, dörrar och trappor
 •  
  Skorsten, ramper och skärmtak
 •  
  Takvinklar och fasadutformning
 •  
  Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 •  
  Nya och befintliga marknivåer
 •  
  Åtgärder som berör tillbygget (t.ex. byggnadens höjd, bredd, form)

Sektionsritning 1.800:-

En sektionsritning innehåller följande

 •  
  Byggnadens rumshöjder från färdigt golv till undertak
 •  
  Byggnadens olika höjder
 •  
  Nivån för färdigt golv
 •  
  Grundläggning och takvinklar
 •  
  Bröstningshöjd till underkant fönster
 •  
  Hur byggnaden ansluter till marken
 •  
  Bjälklagens placering

Situationsplan 1.800:-

En situationsplan innehåller följande

 •  
  Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 •  
  Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 •  
  Avstånd till tomtgränser
 •  
  Avstånd till annan eventuell allmän väg
 •  
  Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 •  
  Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 •  
  Intilliggande fastigheter
 •  
  Anslutning till vatten och avlopp
 •  
  Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken