Bygganmälan stödmur

Stödmur.

Markera tomtgränsen med en elegant stödmur. Vi hjälper dig att göra en bygganmälan.

Syr ihop helheten.

Stödmur är ett snyggt och lite lyxigare sätt att markera sin tomtgräns, när tomten ligger högre än vägen. Likt staket så kan detta sy ihop helheten med husdesignen. Det finns många val gällande en stödmur, det kan vara form och storlek men även om man ska måla det eller inte. Vi hjälper er gärna om ni är osäkra på vad som blir bäst och mest hållbart!

Det är olika regler för en stödmur som står fristående och för en stödmur i anslutning till bostaden. Här nedan hittar ni alla regler och bestämmelser kring detta! Är fallet ner från stödmuren högt kan det krävas ett fallskydd i form av ett staket ovanpå stödmuren.

Stödmur som inte kräver bygglov eller bygganmälan:

 • Mur eller stödmur som inte är högre än 0,5 m
 • Staket kan monteras ovanpå stödmur med kravet att den sammanlagda höjden ej överstiger 1,1 m

Stödmur i anslutning till hus eller uteplats som inte kräver bygganmälan eller bygglov:

 • Muren anordnas inom 3,6 m från bostadshuset
 • Muren inte är högre än 1,8 m, här behövs det staket för att inte riskera att någon faller ned och gör sig illa
 • Om muren eller planket inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m

Uppfylls inte kriterierna ovan för ert tilltänkta staket, plank, mur eller stödmur behövs det ansökas om bygglov. Bygglovet prövas enligt gällande detaljplan eller andra bestämmelser i området. Vi rekommenderar att ni kontaktar er kommun för att ta reda på vad som gäller er fastighet.

För att placera en stödmur närmare tomtgräns än 4,5 m krävs skriftligt medgivande från berörda grannar.

Frågor och svar om stödmurar.

Vad räknas som en stödmur?

En mur som har en jordfylld sida är en så kallad stödmur.

Vad är en stödmur?

Det är en mur som endast har ena sidan synlig, den andra är jordfylld.

Behöver man ett bygglov för att bygga mur?

Du behöver ett bygglov om stödmuren på något ställe är högre än 0,5 meter.

När behövs en stödmur?

Ibland kan man behöva placera en stödmur i trädgården för att ta upp en nivåskillnad som finns i en sluttning och ibland kan en stödmur behövas mellan ytor som är för branta för att kunna planas ut.

Våra färdiga paket.

Behöver du någon enstaka bygglovsritning eller några få? Här nedan ser du vilka ritningar som brukar behövas för byggnation av en stödmur och vad som ska finnas med på bygglovsritningen.

Paketpris för fasadritning, sektionsritning, situationsplan och markplan: 6090:-

Fasadritning 2.550:-

En fasadritning innehåller följande

 •  
  Fönster, dörrar och trappor
 •  
  Skorsten, ramper och skärmtak
 •  
  Takvinklar och fasadutformning
 •  
  Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 •  
  Nya och befintliga marknivåer
 •  
  Åtgärder som berör tillbygget (t.ex. byggnadens höjd, bredd, form)

Sektionsritning 1.800:-

En sektionsritning innehåller följande

 •  
  Byggnadens rumshöjder från färdigt golv till undertak
 •  
  Byggnadens olika höjder
 •  
  Nivån för färdigt golv
 •  
  Grundläggning och takvinklar
 •  
  Bröstningshöjd till underkant fönster
 •  
  Hur byggnaden ansluter till marken
 •  
  Bjälklagens placering

Situationsplan 1.800:-

En situationsplan innehåller följande

 •  
  Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 •  
  Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 •  
  Avstånd till tomtgränser
 •  
  Avstånd till annan eventuell allmän väg
 •  
  Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 •  
  Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 •  
  Intilliggande fastigheter
 •  
  Anslutning till vatten och avlopp
 •  
  Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Markritning 2.550:-

En markritning innehåller följande

 •  
  Infarter och utfarter
 •  
  Parkeringar
 •  
  Hur marken planeras med uppfyllnader, markhöjder, murar, slänter och schaktningar

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken