Bygganmälan plank

Plank.

Behöver ditt nya plank på tomten en bygganmälan eller t.o.m bygglov? Låt Boverk hjälpa er.

Varför bygga plank?

Det kan finns många anledningar till att man vill ha ett plank. Kanske är det för att man tydligt vill markera tomtgränsen eller för att skapa ett insynsskydd? Kanske har man en pool man vill hålla privat eller en terrass man vill få avskild. Att sätta upp plank som insynsskydd är ett effektivt insynsskydd och skyddar mot buller. Det är olika regler som gäller beroende på om ni ska sätta upp ett plank fristående eller i anslutning till bostaden. Läs mer om det här nedan.

Plank i anslutning till bostad eller inhägnad uteplats som inte kräver bygganmälan eller bygglov:

 • Plank som anordnas inom 3,6 m från bostadshuset eller uteplatsen
 • Planket inte är högre än 1,8 m
 • Planket placeras inte närmare tomtgräns än 4,5 m

Plank som är fristående som inte kräver bygganmälan eller bygglov:

 • Fristående plank längs tomtgräns som inte kräver bygganmälan eller bygglov är inte längre ett plank utan räknas som ett staket med krav på att det har en maxhöjd på 1,1 m samt att det måste vara 50% genomskinligt

Uppfylls inte kriterierna ovan för ert tilltänkta staket, plank, mur eller stödmur behövs det ansökas om bygglov. Bygglovet prövas enligt gällande detaljplan eller andra bestämmelser i området. Kontakta er kommun för att ta reda på vad som gäller er fastighet.

För att placera mur eller plank närmare tomtgräns än 4,5 m krävs skriftligt medgivande från berörda grannar.

Frågor och svar om plank.

Måste man ha bygglov för plank?

Du behöver inget bygglov om du anordnar planket inom 3,6 meter från ett en-eller tvåbostadshus och om planket är högst 1,8 meter.

Hur länge håller ett plank?

Ett plank håller i ca 15–20 år.

Vad räknas som ett plank?

Plank är vanligtvis utförda i trä.

Får man bygga plank mot grannen?

Ja, det får du. Skulle du dock vilja bygga planket närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs det ett medgivande från berörda grannar.

Våra färdiga paket.

Behöver du någon enstaka bygglovsritning eller några få? Här nedan ser du vilka ritningar som brukar behövas för byggnation av ett plank och vad som ska finnas med på bygglovsritningen.

Paketpris för fasadritning, sektionsritning och situationsplan: 4920:-

Fasadritning 2.550:-

En fasadritning innehåller följande

 •  
  Fönster, dörrar och trappor
 •  
  Skorsten, ramper och skärmtak
 •  
  Takvinklar och fasadutformning
 •  
  Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 •  
  Nya och befintliga marknivåer
 •  
  Åtgärder som berör tillbygget (t.ex. byggnadens höjd, bredd, form)

Sektionsritning 1.800:-

En sektionsritning innehåller följande

 •  
  Byggnadens rumshöjder från färdigt golv till undertak
 •  
  Byggnadens olika höjder
 •  
  Nivån för färdigt golv
 •  
  Grundläggning och takvinklar
 •  
  Bröstningshöjd till underkant fönster
 •  
  Hur byggnaden ansluter till marken
 •  
  Bjälklagens placering

Situationsplan 1.800:-

En situationsplan innehåller följande

 •  
  Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 •  
  Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 •  
  Avstånd till tomtgränser
 •  
  Avstånd till annan eventuell allmän väg
 •  
  Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 •  
  Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 •  
  Intilliggande fastigheter
 •  
  Anslutning till vatten och avlopp
 •  
  Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken