Bygganmälan mur

Mur.

Vilka regler gäller för att bygga mur med endast bygganmälan? Boverk reder ut och tar fram fackmannamässiga ritningar.

Markera tomtgränsen med en mur.

Med en mur kan man på ett snyggt sätt att markera sin tomtgräns och det finns många val när kommer till stödmur. Det kan vara form och storlek men även om man ska måla den eller inte. Är ni osäkra på vad som blir bäst och mest hållbart hjälper vi er gärna med det. Reglerna skiljer sig även lite beroende på om det är en mur i anslutning till en bostad eller om muren är fristående. Här nedan hittar ni alla bestämmelser kring det!

Fristående mur som inte kräver bygganmälan eller bygglov:

 • Mur eller stödmur som inte är högre än 0,5 m
 • Mur med staket ovanpå där den sammanlagda höjden inte är högre än 1,1 m

Mur i anslutning till hus eller uteplats som inte kräver bygganmälan eller bygglov:

 • Mur som anordnas inom 3,6 m från bostadshuset
 • Muren eller planket är inte högre än 1,8 m
 • Muren placeras inte närmare tomtgräns än 4,5 m

Uppfylls inte kriterierna ovan för ert tilltänkta staket, plank, mur eller stödmur behövs det ansökas om bygglov. Bygglovet prövas enligt gällande detaljplan eller andra bestämmelser i området. Kontakta er kommun för att ta reda på vad som gäller er fastighet.

För att placera mur eller plank närmare tomtgräns än 4,5 m krävs skriftligt medgivande från berörda grannar.

Frågor och svar om murar.

Hur hög mur får man bygga utan bygglov?

Muren får inte vara högre än 1,8 meter.

Hur långt ut från huset får man bygga muren utan bygglov?

Du behöver inget bygglov om du bygger din mur inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus.

Vad klassas som mur?

Med mur menar man oftast en konstruktion bestående av stenar eller annat material som är staplade. Exempelvis kan det vara natursten, tegelsten, betongsten.

Ska man dränerna runt en mur?

Om muren är 120 cm eller högre bör du dränera runt den.

Våra färdiga paket.

Behöver du någon enstaka bygglovsritning eller några få? Här nedan ser du vilka ritningar som brukar behövas för byggnation av en mur och vad som ska finnas med på bygglovsritningen.

Paketpris för fasadritning, sektionsritning och situationsplan: 4920:-

Fasadritning 2.550:-

En fasadritning innehåller följande

 •  
  Fönster, dörrar och trappor
 •  
  Skorsten, ramper och skärmtak
 •  
  Takvinklar och fasadutformning
 •  
  Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 •  
  Nya och befintliga marknivåer
 •  
  Åtgärder som berör tillbygget (t.ex. byggnadens höjd, bredd, form)

Sektionsritning 1.800:-

En sektionsritning innehåller följande

 •  
  Byggnadens rumshöjder från färdigt golv till undertak
 •  
  Byggnadens olika höjder
 •  
  Nivån för färdigt golv
 •  
  Grundläggning och takvinklar
 •  
  Bröstningshöjd till underkant fönster
 •  
  Hur byggnaden ansluter till marken
 •  
  Bjälklagens placering

Situationsplan 1.800:-

En situationsplan innehåller följande

 •  
  Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 •  
  Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 •  
  Avstånd till tomtgränser
 •  
  Avstånd till annan eventuell allmän väg
 •  
  Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 •  
  Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 •  
  Intilliggande fastigheter
 •  
  Anslutning till vatten och avlopp
 •  
  Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken