Bygganmälan attefallshus

Attefallshus.

Intresserad av att bygga attefallshus? Krävs det bygganmälan eller bygglov? Läs vidare och få svaret.

Många fördelar med attefallshus.

Har du planer på att bygga ett extra bostadshus på din fastighet? Det blir vanligare och vanligare att bygga komplementbostadshus även kallat attefallshus på tomten i syfte att hyra ut, ha som gäststuga eller för att låta barnen flytta in där. Det smidiga med attefallshus är att det inte är bygglovspliktigt utan anmälningspliktigt och bryter mot gällande planbestämmelser.

Bygganmälan för attefallshus.

För bygganmälan attefallshus ska det i princip läggas fram samma underlag och handlingar som för bygglov av enbostadshus, men taxeringsavgifter och handläggning är snabbare och billigare. Det är lätt att få igenom en bygganmälan av ett attefallshus förutsatt att alla kriterier för attefallshus uppfylls. Vi hjälper dig gärna med dina kommande attefallshusritningar. Våra byggingenjörer finns här för att förverkliga dina husdrömmar!

Vi kan skapa ritningar för attefallshus helt efter våra kunders önskemål eller så kan vi lämna förslag på lämpliga attefallshus för inspiration. Oavsett om du har färdiga egna visioner eller om du vill ha råd så hjälper vi dig gärna med ritningarna inför projektet!

Kriterier för attefallshus.

Något att ha koll på är att det finns vissa kriterier som måste följas för att det ska klassas som ett attefallshus. Har du koll på vad som gäller för bygganmälan attefallshus? Till exempel så krävs inget bygglov vid en byggnation under 30 kvm, det räcker med en bygganmälan med tillhörande ritningar och handlingar. Kom ihåg att vi erbjuder alla våra tjänster till ett fast pris!

Ansök om bygganmälan för attefallshus:

 • Det måste finnas ett befintligt bostadshus på fastigheten
 • Byggnadsarean får högst vara 30 kvm (yttermått)
 • Byggnadshöjden från mark till taknock får högst vara 4 m
 • Attefallshuset måste placeras i närhet till huvudbyggnaden på fastigheten
 • Attefallshuset måste placeras minst 4,5 m från tomtgräns, annars krävs skriftligt godkännande från grannar
 • Placeras minst 30 m från järnväg

Ansök om bygglov för attefallshus:

 • Följs inte reglerna i kolumnen för bygganmälan krävs bygglov och huset klassas inte längre som ett attefallshus
 • Om det inte finns något befintligt bostadshus på tomten
 • Byggnadsarean överstiger 30 kvm (yttermått)
 • Placeringen är närmare än 30 m från järnväg
 • Om det redan finns ett komplementbostadshus eller attefallshus på tomten där attefallsreglerna tidigare nyttjats

Bygger du till exempel ett bostadshus större än 30 kvm prövas din bygglovsansökan mot gällande detaljplan eller andra kommunala bestämmelser i området. Följer byggnaden regler för attefallshus behövs behöver du inte följa planbestämmelser och kan ansöka om bygganmälan. Kontakta kommunen för att ta reda på om du bor i detaljplanerat område och vad som gäller för din fastighet. Ett vanligt krav inom detaljplanerade områden är att en viss procent av fastighetens area får bebyggas, vanligtvis mellan 20–30% av tomtarean.

Frågor och svar om attefallshus.

Får man bygga ett attefallshus utan bygglov?

Ja, du får bygga ett eller flera attefallshus på tomten utan bygglov. Attefallshusen tillsammans får inte överstiga 30 kvm. Skulle du vilja bygga attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett medgivande från berörda grannar.

Hur länge får man hyra ut ett attefallshus?

Du får hyra ut ditt attefallshus hur mycket du vill, du behöver inte ansöka om tillstånd. Du väljer själv om du skulle vilja hyra ut det enskilda nätter eller under längre perioder.

Får man bygga ihop ett attefallshus med huset?

Nej, det får du inte. Ett attefallshus måste vara fristående och får inte byggas ihop med huvudbyggnaden eller någon annan byggnad.

Hur nära huset ska ett attefallshus stå?

Ett attefallshus ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadhus.

Våra färdiga paket.

Med våra färdiga paket får du alla bygglovshandlingar som du behöver till din ansökan.

Attefallshus

Pris

Paket 1

Pris gäller där byggarean ligger mellan 1-25kvm (30kvm för attefallshus)

 • Pris

 • 4.000:-

Bygglovsritningar för attefallshus

Behöver du någon enstaka bygglovsritning eller några få? Här nedan ser du vilka ritningar som brukar behövas för byggnation av attefallshus och vad som ska finnas med på bygglovsritningen.

Planritning 1.800:-

En planritning innehåller följande

 •  
  Funktionen för respektive rum
 •  
  Måttsättning och möblering
 •  
  Placering på fönster och dörrar
 •  
  Ytan i respektive utrymme i kvm
 •  
  Boarea och bruttoarea på respektive våningsplan
 •  
  Var fast inredning är placerad (tex köksinredning, dusch, fast förvaring)

Fasadritning 2.550:-

En fasadritning innehåller följande

 •  
  Fönster, dörrar och trappor
 •  
  Skorsten, ramper och skärmtak
 •  
  Takvinklar och fasadutformning
 •  
  Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 •  
  Nya och befintliga marknivåer
 •  
  Åtgärder som berör tillbygget (t.ex. byggnadens höjd, bredd, form)

Sektionsritning 1.800:-

En sektionsritning innehåller följande

 •  
  Byggnadens rumshöjder från färdigt golv till undertak
 •  
  Byggnadens olika höjder
 •  
  Nivån för färdigt golv
 •  
  Grundläggning och takvinklar
 •  
  Bröstningshöjd till underkant fönster
 •  
  Hur byggnaden ansluter till marken
 •  
  Bjälklagens placering

Situationsplan 1.800:-

En situationsplan innehåller följande

 •  
  Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 •  
  Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
 •  
  Avstånd till tomtgränser
 •  
  Avstånd till annan eventuell allmän väg
 •  
  Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 •  
  Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 •  
  Intilliggande fastigheter
 •  
  Anslutning till vatten och avlopp
 •  
  Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till butiken